Nerespectarea de către Primăria Piatra-Neamț a solicitării Prefecturii de a intra în legalitate a atras sesizarea instanței de contencios administrativ

Nerespectarea de către Primăria Piatra-Neamț a solicitării Prefecturii de a intra în legalitate cu HCL nr. 49 din 28.02.2022, prin care a fost aprobată gestiunea directă a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință, a atras sesizarea instanței de contencios administrativ.

A fost necesar acest demers al Instituției Prefectului – județul Neamț, întrucât solicitarea noastră din luna martie, ca administrația locală să intre în legalitate cu această hotărâre, nu a fost respectată. Nu putem accepta astfel de derapaje care, pe lângă faptul că s-ar petrece într-un context lipsit de legalitate, creează și foarte mult disconfort pietrenilor.

Primăria trebuia să parcurgă niște etape obligatorii prevăzute de O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ceea ce nu s-a întâmplat.

De asemenea, nu au fost respectate termenele prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, potrivit cărora anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Pietrenii trebuiau consultați, iar conducerea Primăriei trebuie să înțeleagă faptul că pentru ei desfășoară activitatea, pentru binele lor, nu pentru ambițiile unora!

Din nefericire pentru noi toți, această situație va rămâne blocată până când va exista o sentință definitivă și irevocabilă în această speță.

Anul trecut, în luna aprilie, s-a votat și aprobat organigrama Primăriei, înființându-se printre altele și Biroul Administrare Parcări cu 4 posturi. Astfel, existau și timpul și condițiile, pentru a pune in aplicare într-un mod legal și coerent această decizie.

Mai mult, conform articolului 15 din contractul încheiat între Primărie și SC Parking SA, exista posibilitatea ca “la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forță majoră și înțelegerea părților”, operatorul să poată continua desfășurarea activității pentru 90 de zile, timp în care Primăria avea posibilitatea să organizeze corespunzător preluarea acestui serviciu. Asta însă nu s-a întâmplat, iar această nepricepere și modul haotic de a lucra au condus la situația în care ne regăsim acum.

Citește și

Atenție: Acest website folosește cookies pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Acceptarea politicii de confidențialitate și continuarea navigării pe această pagină se consideră o oferire a consimțământului. În caz contrar, puteți părăsi pagina. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate